Menu
 • Klient

  Město Paskov

 • Autor

  Ing. arch. Dita Nováková

 • rok

  2020

 • Stav

  Realizace

 • Místo

  Paskov

 • Kategorie projektu

  Kulturní domy

Zámek v paskově

V roce 2015 jsem poprvé navštívila zámecký areál na břehu říčky Olešné v Paskově. Investor – město Paskov – hledal využití pro bývalý, historický, hospodářský objekt v novoklasicistním slohu a k němu přiléhajícím přístavbám z doby, kdy v druhé polovině 20.století celý areál užívala FN Ostrava.


V dohodě se zástupci investora byl vypracován návrh Seniorského bydlení. Rekonstrukcí historické budovy a přiléhajících historizujících přístaveb, doplněním novostavby komunitního centra a doplněním části 3.n.p., vzniklo 25 malometrážních bytů. V přízemí je pak denní místnost pro pečovatelskou službu a denní centrum s přípravnou jídel pro možnost stravování a setkávání.

 

Z urbanistického hlediska byl zvolen hlavní přístup k seniorskému bydlení vjezdem ze strany bývalého zahradnictví. Nový vstup je vsazen do otvoru původních oken a je na protilehlé straně obnoveného historického pískovcového portálu na straně zámku. Ten byl v minulosti do poloviny zasypán.

 

Historické novoklasicistní části byla vrácena původní podoba fasády včetně veškerých štukových výzdob a barev v kombinaci pastelově žluté a bílé. Nad touto částí je obnovena mansardová střecha z pozdějšího období, ale byla zde použita falcovaná TiZn střešní krytina v tmavé barvě.

 

Historizující přístavby z minulého století jsou zachovány, ale výzdoba fasád je zredukována a mají jednotnou barevnost ve světlejším bílém tónu. To dává vyniknout původní historické budově. Zbývající necitlivé přístavby byly zbourány.

 

Snad největší výzvou tohoto projektu bylo propojení hmotově a architektonicky nesourodých objektů, a to zejména s ohledem na moderní novostavbu denního centra a nástavbu 3.n.p. nad částí přístaveb. Pro tyto novostavby byly navrženy originální panely z grafického betonu, kdy zvolená grafika v náznaku připomíná sgrafita a současně respektuje soudobé tvarosloví nově přistavěných částí. Barevnost grafických panelů je v jemných odstínech lomené šedé.

 

Směrem k zámku na stěně denního centra je plocha, která díky grafice působí jako obraz a díky tomu byla akceptována ze strany zástupců NPÚ. Střecha přízemní stavby s ohledem na výhledy z oken je pokryta vegetační zelení.

 

Přilehlá zahrada má parkový charakter s pobytovou pergolou. Pojízdný chodník od brány zahradnictví umožňuje příjezd k budově a současně odklání provoz seniorského bydlení od provozu budovy zámku. Zahrada bude cestou podél řeky zpřístupněna veřejnosti a je propojena i se zámeckým parkem.

Číst více