Menu
 • Klient

  Statutární město Ostrava

 • ROK

  2008

 • STAV

  Studie

 • Místo

  Ostrava

 • Kategorie projektu

  Kulturní domy

Dům Kultury v Ostravě

Polyfunkční centrální kulturní zařízení bylo realizováno v letech 1956 – 1961 dle projektu prof. ing. arch. Jaroslava Frágnera a představovalo tehdy největší kulturní zařízení v Československu. Ovšem po 50-ti letech svého působení je z hlediska stavebně technického a technologického tento objekt již částečně za horizontem své životnosti.


Architektonická studie se snaží v maximální možné míře zachovat původní dispoziční řešení autora prof. Frágnera včetně architektonické koncepce fasády. Rekonstrukce spočívá v přizpůsobení technických a provozních nároků současným potřebám provozu. Jedná se zejména o zvýšení plochy vstupního vestibulu a foyerů, zvýšení počtu restauračních a kavárenských míst, rekonstrukce divadla jako víceúčelového sálu a zajištění bezbariérového provozu. Rozšíření ploch foyerů víceúčelového sálu JFO vede k architektonicky atraktivní vstupní fasádě formou skleněného předsazeného kubusu. Jde o pietní přístup k původní architektuře, která je v detailu i materiálu zachována a zvýrazněna vnitřním nasvětlením jako součást městského prostoru a obnoví se tím živý pulsující pohyb v hlavních části fasády.

Číst více