Menu
 • Klient

  Město Krnov

 • Rok

  2004

 • Stav

  Studie

 • Místo

  Krnov

 • Spolupráce

  Ing. arch. Ivo Klimeš

 • Kategorie projektu

  Kulturní domy

Divadlo v Krnově

Rekonstruovaný objekt byl realizován v letech 1927-1928 firmou Koch a Kindermann, dle návrhu architekta Leo Kammela. Budova sloužila po celou dobu své existence pro divadelní účely (bez stálého souboru), od počátku, až do r. 1991 též jako kino. V současné době má kapacitu téměř 700 divákům. Divadlo je stálou zájezdovou scénou opavského Slezského divadla a řady dalších regionálních scén. Ministerstvo kultury rozhodlo v březnu 2003 o prohlášení Městského divadla v Krnově za kulturní památku.


Objekt se nachází v blízkosti městského centra, poblíž silnic I. třídy směr Bruntál (ul. Revoluční) a Město Albrechtice (ul. Albrechtická). Divadlo je zvýrazněnou pěší osou spojeno s radničním náměstím, centrem města. Hlavní vstup do budovy je situován do křížení ulic E. F. Buriana a Mikulášské. Jedná se o čtyřpodlažní zděný objekt, s členitým půdorysem 52 x 35 m.  Střecha objektu je valbová s věžičkou a třemi vikýři, prostor provaziště je zastřešen plochou střechou. K objektu náleží přístavba kulisárny s místností bývalé trafostanice, jednopodlažní částečně podsklepená zděná stavba, zastřešená sedlovou střechou.

Číst více