Menu
 • Klient

  Statutární město Ostrava

 • ROK

  2006

 • Stav

  Studie – soutěžní návrh

 • Místo

  Ostrava

 • Kategorie projektu

  Administrativní a multifunkční budovy, hotely

Polyfunkční dům Biskupská

Zájmové území se nachází v samotném centru Ostravy s návazností na pěší zónu mezi Masarykovým náměstím a Mostem Miloše Sýkory. Je vymezeno ulicemi 28. října, Kostelní a Biskupskou, která vznikla po demolici bývalých měšťanských domů.  Z historického hlediska se zájmové území nachází na obchodní cestě (ul. Kostelní) z Těšínského knížectví přes brod řeky Ostravice k městskému opevnění s Hlavní bránou nacházející se severovýchodně od nejstarší sakrální stavby, kostela Sv. Václava, původně asi z poloviny 13. století.


Vlastní návrh administrativně obchodní budovy respektuje tvar a umístění pozemku. Hmotově vychází z dominantního tvarově oblého nároží, které postupně přechází ve zvlněnou středovou část až k zadní, jihozápadní části, která svým tvarově jednodušším a kontrastním provedením navazuje na okolní zástavbu. Vzhledem ke zvoleným tvarům dostává budova značnou dynamiku a v návaznosti na své umístění se stává nepřehlédnutelnou dominantou zájmové lokality. Rovněž zvolené materiály, převážně celoprosklené fasády, umožňují přímý vztah života v budově s okolím a tím budova získává na přitažlivosti a zajímavosti.

 

Svým dispozičním uspořádáním a umístěním hlavních vstupů se zároveň stává „vstupní branou“ pro možné rozšíření aktivit v přilehlém komplexu obytných budov, které tímto značně získají na své atraktivitě.

Číst více