Menu
 • KLIENT

  Statutární město Ostrava

 • ROK

  2019

 • STAV

  Studie – soutěžní návrh

 • MÍSTO

  Ostrava

 • KATEGORIE PROJEKTU

  Ostatní

Parkovací dům u K.Ú.

Parkovací dům je ve svém principu navržen jako kompaktní hmota. Pro odlehčení formy kompaktního kvádru se zalamovaná fasáda otevírá vůči okolí. Dominantním prvkem fasád jsou vertikální zahrady, doplněné hliníkovými lamelami z Cortenu. Fasáda hlavního průčelí ploch je zvýrazněna prosklenými nárožími, věnovanými nájemním plochám. Tímto způsobem mezi nimi vyniká hlavní vchod do parkovacího domu, který je zasazen do zeleného pásu vertikální zahrady.


Kromě estetických předností vertikálních fasád patří mezi jejich hlavní výhody především – zlepšování okolního mikroklima, snižování nákladů na renovaci, snižování nákladů na energii, čištění okolního ovzduší od prachu a toxických částic (např. CO2) a zadržování vody.

 

Zavlažování zelené ploché střechy a vertikálních zahrad spočívá na principu koloběhu dešťové vody (popř. částečně doplnění vody z vodovodního řadu). Dešťová voda dopadající na střechu postupně zavlažuje vysazenou zeleň a následně protéká do svislých částí a zavlažuje vertikální zahrady. Voda, která proteče fasádou směřuje do retenční nádrže, kde se zadržuje a následně je čerpadlem čerpána zpět na střechu.

Číst více