Menu
 • Klient

  Statutární město Ostrava

 • Developer

  SEKYRA Group, a.s.

 • ROK

  2006

 • Stav

  Studie – soutěžní návrh

 • Místo

  Ostrava

 • Kategorie projektu

  Urbanismus

Nová Karolina

V celé Evropě je jen málo míst, kde na velké ploše v blízkosti centra města je možné rozvinout velké architektonické a kulturní dědictví dalším generacím. Nové městské centrum na Karolině by mělo být řešeno tak, aby se plně začlenilo do charakteru a života města. Nemělo by vytvářet přílišnou konkurenci ke stávajícímu historickému jádru, nicméně svojí architekturou a urbanismem má navazovat na moderní evropské i světové příklady.


Navrhované řešení obsahuje převážně bydlení s množstvím různorodých funkcí občanské vybavenosti (služby, základní školství, mateřské školy, galerie, restaurace, administrativa, hotel, relaxace, zábava a sport). Převážná část statické dopravy bude umístěna v podzemí tak, aby nedocházelo k velkým odstavným plochám podél jednotlivých objektů. Kromě výše uvedených funkcí na Karolině by zde mohli vzniknout i stavby, které mají regionální a nadregionální charakter (kampus vysoké školy, krytá sportoviště, kulturní a společenské stavby). Podstatou našeho řešení je logický dopravní systém automobilové dopravy a MHD, který neprotíná jednotlivá náměstí, ale navazuje na stávající pěší tahy směrem do historického centra. Otevření celého území směrem k řece Ostravici, kde je navrhována nízkopodlažní bytová zástavba, pěší a cyklistické trasy okolo řeky, které budou dále rozšiřovány jižním směrem. Nedílnou součástí návrhu jsou i výtvarná díla, která máme umístěna, jak v rámci řešeného parteru, tak i vně významných budov. Zajímavou stavbou v oblasti kultury je navržená galerie, která má dvě patra zapuštěná do země, ale její objem je pouze jeden metr nad niveletou městských polí. Lidé budou moci vnímat dění v jednotlivých podzemních podlažích přes prosklenou stropní konstrukci stavby. V centru hlavních pohledových os směrem z historického náměstí, ze Slezskoostravského hradu, z Frýdlantských mostů je vytvořena 90-ti metrová dominanta, ve které jsou umístěny společenské, gastronomické, administrativní a bytové funkce. Tato dominanta je stylizací těžní věže s moderními architektonickými prvky, symbolizující historii celého území. Celé řešení si klade za cíl vytvořit logickou a nenásilnou vazbu k historické části města, důraz je také kladen na vysokou architektonickou hodnotu jednotlivých staveb tak, aby byly vnímány ze všech pohledů. Je respektován rozvoj celé oblasti směrem k národní kulturní památce Dolní Vítkovice. Tato koncepce řeší další rozvoj univerzity, ale i bydlení a dalších funkcí.

Číst více

Přehrát video