Menu
 • Klient

  SEY DEVELOPMENT a.s.

 • ROK

  2007

 • STAV

  Studie

 • Místo

  Frýdek-Místek

 • Kategorie projektu

  Bytové domy

Kráčející domy

Dostavba bloku v památkové zóně ve Frýdku. Vnitroblok je vymezen ze severu ulicí Na Blatnici, z jihu ulicí Na Půstkách, ze západu ulicí Hlubokou a z východu novou propojovací komunikací mezi ulicemi Na Blatnici a Na Půstkách. Urbanistický koncept návrhu akceptuje stavební čáry stávajících objektů, začleňuje stávající kamennou zeď jako součást městského urbanismu a dodržuje stanovené výšky objektů.


Poloha lokality v blízkosti historického centra, v trase pěší komunikace spojující centrum a hypermarket Kaufland, její výškové členění, rozhodlo o urbanistickém modelu dvou obytných domu se společenským vnitroblokem s vlivem pohybu pěších. Kompozice se skládá ze dvou obytných domů, domu A (4-podlažní) a dům B (3-podlažní), obytné zóny, jako obslužné komunikace, dlážděného vnitrobloku s parkovou úpravou a kamennou zdí, které doplňují plochy zeleně s poloveřejnou funkcí.

Číst více