Menu
 • Klient

  MUDr. Tomáš Cigánek a MUDr. Hana Cigánková

 • ROK

  2016

 • Stav

  Realizace

 • Místo

  Ostrava

 • Kategorie projektu

  Zdravotnictví

Dental Park, Vítězná

Zadáním ze strany investora bylo vytvoření moderního stomatologického centra, které bude ctít nejnovější trendy při provozování stomatologických pracovišť, budou v něm zakomponované nové energeticky úsporné technologie včetně instalace „doplňkového“ nuceného větrání pro dosažení většího vnitřního komfortu. Zvláštní důraz měl být kladen na dosažení optimální ergonomie jednotlivých pracovišť.


Do vnějšího vzhledu nebylo po dohodě s investorem zásadním způsobem zasahováno. Nicméně došlo ke změně řešení vstupu do objektu, tak aby byl adekvátní uvažovanému využití objektu a kompletní výměně veškerých stavebních konstrukcí včetně zateplení fasády. Zároveň došlo k dílčím úpravám střešní konstrukce pro možnost zakomponování nových technologii při nenarušení celkového rázu objektu. Původní dispoziční řešení neodpovídalo koncepci moderního stomatologického centra. Proto došlo k celkovému vybourání všech nenosných vnitřních příček a vybourání nových dveřních otvorů v nosných stěnách. Suterén byl prohlouben a nově je využíván jako zázemí personálu a místnosti technologie. 1.NP až 3.NP je využíváno jako zubní ordinace, ordinace hygienistek, ordinace ortodoncie, laboratoř a nutné hygienické a technické místnosti. Oproti stávajícímu stavu je využíván i původní půdní prostor, kde je nově situován jednopokojový příležitostný byt, sloužící k ubytování dojíždějících doktorů.

Číst více