Menu
 • Klient

  Město Hlučín

 • Rok

  2023

 • Stav

  Studie – soutěžní návrh

 • Místo

  Hlučín – Rovniny

 • Kategorie projektu

  Školy, vzdělání

ZŠ via Montessori, Hlučín

Návrh navazuje na urbanistickou myšlenku ulice Dukelské jako městské osy s potenciálem korza. Ulice byla doplněna o patřičná parkovací stání, doplněna zelení a uzpůsobena tak, aby nová kapacita žáků byla v souladu s bezpečným pohybem pěší v území. Ulice Dukelská je proto navržena jako obytná zóna, která nejen zpomalí stávající dopravu, ale také území výškově propojí.


Nová budova základní školy via Montessori urbanisticky uzavírá severovýchodní roh areálu ZŠ Rovniny a navazuje na stávající strukturální principy. Jedná se o trojpodlažní budovu, jejíž hlavní vstup je z ul. Dukelské. V prvním nadzemním podlaží se nachází společné polo-veřejné provozy, druhé a třetí nadzemní polo-soukromé podlaží je určeno pro výuku a zázemí učitelů. Důležitým prvkem budovy je venkovní ochoz, který propojuje interiér školy s exteriérem – vazbou na venkovní pobytovou terasu. Materiálově výraznou podobu nové Montessori školy vytváří perforovaný plech, který slouží nejen jako zábradlí na ochozech, ale také zlehčuje celkový objem budovy.

 

Budova svým objemem a orientací vhodně doplňuje stávající území a zároveň definuje význam ul. Dukelské, která navazuje na osu kulturního domu a centra města.

Číst více